Rozpuszczalność miedzi w ferrycie przy temperaturze 835oC wynosi do 1,4% ,zmniejsza się do 0,2% przy temperaturze pokojowej, natomiast w austenicie rozpuszcza się dużo lepiej. Stopy żelaza z dodatkiem miedzi mogą być umacniane przez utwardzanie dyspersyjne a także przez hartowanie i odpuszczanie. Miedź w stalach nie tworzy węglików, natomiast wykazuje działanie sprzyjające tworzeniu grafitu, szczególnie przy większych stężeniach. Miedź zmniejszając krytyczną szybkość chłodzenia przy stężeniu powyżej 0,2%, umiarkowanie wpływa na zwiększenie hartowności stali, natomiast przy ilości powyżej 0,5% stal wykazuje podwyższone własności wytrzymałościowe a także większą twardość - zwłaszcza przy obecności w stali niklu i chromu.
Miedź znajduje się w prawie każdej stali w ilości 0,1-0,2%, jako dodatek stopowy miedź zwiększa odporność stali na korozję, w ilości 0,25 - 0,40%  uodparnia stal na korozję atmosferyczną - szczególnie w środowisku przemysłowym, przez co jest składnikiem stali trudno rdzewiejących. Stal zawierająca powyżej 0,3% jest trudniej obrabialna plastycznie na zimno. Dodatek miedzi w austenitycznych stalach chromowo-niklowych w ilości do 3% ( lub miedzi 2% + 2% molibdenu) jest stosowany aby zwiększyć ich odporność na kwasy H2SO4 siarkowy i HCl kwas solny, do 5% Cu zawierają stale odporne na korozję - utwardzalne wydzieleniowo oraz ferrytyczne stopy na magnesy AlNiCo. Dodatek stopowy miedzi, stosowany jest również w staliwie i żeliwie stopowym odpornym na korozję.

Alfa-Tech Poland Alfa-Tech round bars www.atsteels.com Poland seamless tubes poland rury bezszwowe zaroodporne i specjalne importowane