Wpływ krzemu na własności stali  sprężynowej, żaroodpornej i innych

Krzem rozpuszcza się w żelazie γ do około 2% ,wraz ze wzrostem ilości węgla około 0,35% rozpuszczalność wynosi 9% w żelazie α rozpuszczalność krzemu wynosi do około 18,5%. Krzem stosowany jest podczas wytopu stali jako odtleniacz, jako dodatek stopowy zwiększa twardość, wytrzymałość na rozciąganie a zwłaszcza sprężystość, niekorzystnie wpływa między innymi na udarność.

Krzem w składzie stali, do umownej ilości około 0,4% nie jest traktowany jako dodatek stopowy, ponieważ w tej ilości występuje jako pozostałość po żelazokrzemie który jest odtleniaczem. Krzem stosowany jest w większej ilości w stalach sprężynowych najczęściej w połączeniu z chromem lub wanadem, ponieważ zwiększa odporność na korozję gazową stosowany jest również w stalach żaroodpornych i żarowytrzymałych, zwłaszcza kiedy dany gatunek stali zawiera chrom i molibden.

W stalach zaworowych, z których produkuje się części narażone na kontakt z gorącymi spalinami, krzem jest podstawowym składnikiem i jest w nich obecny w ilości około 3% Si jest również często stosowany jako składnik stali kwasoodpornych a stopy żelaza w których jest 12 - 18 % krzemu, są odporne na działanie kwasów azotowego i siarkowego.


Krzem zwiększa hartowność stali, zwłaszcza przy obecności składników węglikotwórczy. Ponieważ zbyt duża zawartość krzemu jako składnika stopowego, powoduje utrudnioną obróbkę plastyczną, zawartość krzemu w stalach stopowych nie może przekraczać 7%, ale bardzo rzadko przekracza 4 procent. Krzem jest także podstawowym składnikiem blach magnetycznych i prądnicowych.

 

 

Alfa-Tech Poland Alfa-Tech round bars www.atsteels.com Poland seamless tubes poland rury bezszwowe zaroodporne i specjalne importowane