Nb - Niob (niobium) dodatek stopowy do stali odpornej na korozję kwasoodpornej.

Niob wykazuje stosunkowo małą rozpuszczalność w żelazie a (alfa),oraz w żelazie γ ( gamma). Niob stosowany jest w stalach odpornych na korozję, (stalach nierdzewnych, stalach nierdzewnych kwasoodpornych - inox), ponieważ wiąże cały węgiel w postaci NbC, dodaje się go w ilości 10x%C. Dodatek niobu do stali i stopów żaroodpornych i żarowytrzymałych daje efekt utwardzenia wydzieleniowego przez związki międzymetaliczne lub przez NbC. Rozpuszczony niob w roztworze stałym, zwiększa hartowność stali oraz wybitnie podnosi własności mechaniczne w podwyższonych temperaturach, wymaga to jednak przesycania lub austenityzowania w temperaturach powyżej 1200oC. W porównaniu do tytanu i wanadu, niob wykazuje mniejsze powinowactwo do tlenu. Niob można zastąpić podobnie działającym tantalem którego trzeba zastosować dwa razy więcej.

 

 

Alfa-Tech Poland Alfa-Tech round bars www.atsteels.com Poland seamless tubes poland rury bezszwowe zaroodporne i specjalne importowane