Al - Glin (aluminium) dodatek stopowy stal żaroodporna, stal żarowytrzymała, stal do azotowania

Aluminium rozpuszcza się w żelazie γ do około 0,6%, nieznacznie bardziej w austenicie zawierającym węgiel, rozpuszczalność w żelazie α wynosi do około 30 - 35%. Al rozpuszczone w ferrycie, znacznie zwiększa jego twardość, natomiast rozpuszczony w austenicie zwiększa nieznacznie hartowność stali. Glin stosowany jest jako silny odtleniacz wiążąc azot w AlN, usuwa skłonność do starzenia stali miękkich, zmniejsza rozpuszczalność węgla w austenicie. Dodatek aluminium do stali w ilości 0,02 - 0,2%, przeciwdziała nadmiernemu rozrostowi ziarna austenitu. Glin zwiększa odporność stali żaroodpornych i stali chromowych na utlenianie, między innymi dzięki wytworzeniu warstwy ochronnej Al203. Dodatek Al, jest również stosowany w stalach i stopach żelaza przeznaczonych na magnesy trwałe. Aluminium nie tworzy w stali węglików, sprzyja natomiast występowaniu niekorzystnego zjawiska jakim jest grafityzacja.
Ponieważ azotki aluminium wykazują bardzo dużą twardość, której nie osiągają azotki żelaza oraz węgliki, glin stosowany jest również jako dodatek do stali przeznaczonych do azotowania - najczęściej w połączeniu z chromem i molibdenem - umożliwiając silne utwardzenie powierzchni przez azotowanie w temperaturze około 500oC.

 

Alfa-Tech Poland Alfa-Tech round bars www.atsteels.com Poland seamless tubes poland rury bezszwowe zaroodporne i specjalne importowane