Stale konstrukcyjne węglowe - stal sprężynowa, gatunki i charakterystyka

Stale sprężynowe ( inaczej stale resorowe ) węglowe, dzięki dużej zawartości węgla, po zahartowaniu i odpuszczeniu wykazują dobre własności sprężyste oraz wysoką granicę plastyczności. Ponieważ odznaczają się małą hartownością nadają się do wyrobu sprężyn o małych przekrojach. Przy wyższych temperaturach powyżej 150oC tracą swoje sprężyste własności. Stale sprężynowe węglowe oznacza się jedynie cyfrą która podaje średnią zawartość węgla w setnych %.
Dzięki dużej zawartości węgla (w granicach 0,60 do 0,90%), po zahartowaniu i odpuszczeniu stal te wykazuje wysoką granicę plastyczności i dobre własności sprężyste. Stale te odznaczają się jednak małą hartownością, (wskutek czego nadają się tylko na sprężyny o małym przekroju), słabą odpornością na odpuszczanie i szybkim spadkiem własności sprężystych przy nieco wyższej temperaturze odpuszczania, (wobec czego nie można jednocześnie uzyskać wysokiej wytrzymałości i ciągliwości), a wreszcie mniejszą odpornością na relaksację naprężeń. Niemniej przy małych przekrojach sprężyn, starannej obróbce cieplnej i temperaturze pracy do 150°C stale te stosuje się nawet na odpowiedzialne, bardzo obciążone sprężyny, wykonane z drutu lub cienkiej blachy. Stare polskie normy określają 3 gatunki stali węglowej sprężynowej.

wlewek stalowy 50 Ton - wyjazd z pieca
65 - stal sprężynowa węglowa 1.0603, C67S, 1.1231, 1.1230
75 - stal sprężynowa węglowa 1.0605, C75S, 1.0614, 1.1248
85 - stal sprężynowa węglowa 1.1269

Zobacz również stale konstrukcyjne sprężynowe stopowe

Alfa-Tech Poland Alfa-Tech round bars www.atsteels.com Poland seamless tubes poland rury bezszwowe zaroodporne i specjalne importowane